KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Nominační klíč na Mistrovství ČR 2013/14

(seznam nominačních turnajů 2013)
  • a) vítěz předchozího MČR z libovolné kategorie stejné disciplíny (nelze kombinovat kata a kumite);toto pravidlo neplatí v případě závodníků disciplíny kumite jednotlivci , kteří přecházejí z věkové kategorie junioři/juniorky do věkové kategorie muži/ženy;
  • b) poražený finalista z předchozího MČR stejné věkové (u kumite i hmotnostní ) kategorie;
  • c) prvních 7 závodníků z žebříčku z Národních pohárů; umístí - li se na děleném sedmém mí stě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší dosažený bodový zisk na Národních pohárech; nastane - li i poté shoda, stávají se postupujícími všichni závodníci umístění na tomto děleném sedmém místě. Z žebříčku z Národních pohárů mohou být vyškrtáváni závodníci, kteří v mezidobí přestali splňovat podmínky pro start v dané kategorii. Žebříček z Národních pohárů se uzavírá vždy pět dní před konáním Mistrovství České republiky dané kategorie.
  • d) prvních 7 závodníků z žebříčku z nominačních turnajů ; mezi těchto 7 závodníků se nepočítají závodníci, kteří mají zajištěnu nominaci z Národních pohárů; umístí - li se na děleném sedmém místě více závodníků, rozhoduje o jejich pořadí nejvyšší dosažený bodový zisk na nominačních turnajích, včetně turnajů, kde byla daná kategorie jako nenominační; nastane - li i poté shoda, stávají se postupujícími všichni závodníci umístění na tomto děleném sedmém místě. Z žebříčku z nominačních turnajů mohou být vyškrtáváni závodníci, kteří v mezidobí přestali splňovat podmínky pro start v dané kategorii. Žebříček z nominačních turnajů se uzavírá vždy pět dní před konáním Mistrovství České republiky dané kategorie.
  • e) jeden Mistr kraje dané kategorie, kterého nominuje Krajský svaz na základě jednorázové soutěže (Mistrovství či Přebory kraje) nebo na základě výsledků vícekolové krajské soutěže;
  • f) jeden závodník, kterého může do každé kategorie nominovat Rada Reprezantace ČSKe (divoká karta reprezentace) a který je aktuálně minimálně v širším výběru reprezentace a nesplňuje žádnou z výše uvedenýc h nominačních podmínek . Divoké karty reprezentace platí pouze pro věkové kategorie dorost enci, dorostenky, junioři, juniorky, muži, ženy ;
  • g) jeden závodník, kterého může do každé kategorie nominovat STK ČSKe ( divoká karta STK) a který nesplňuje žádnou z výše uvedených nominačních podmínek. Divoká karta STK platí pro všechny věkové kategorie a její uplatnění musí být vždy odůvodněné

Zdroj: Soutěžní řád karate 2013
Zpět na přehled