KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Competitors and their successes :
Everybody -

Last registered competitors:

Bychenkova | Panchuk | Ivanov | Grygorenko | Mologa | Orlov | Dolgopolov | Pereuda | Bihych