KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

クラブとその成績 :

クラブ:

Uspekh Novosibirsk期間: 2023 - 2024

合計: Bronz 2x
.

1.Arthur Aslanyan 40
2.Evgeniya Moiseeva 20
2.Kiril Tychinskiy 20
4.Roman Borov 5
4.Irina Bulashova 5

 印刷