KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Clubs and their successes :

Club:

BIH Fight LvivPeriod: 2023 - 2024

Sum: golden 3x     Silver 2x     Bronz 2x
You can send us logo of this club.

FirstnameLastnamePoints
1.Volodymyr Feshchyn 36
1.Oleh Khyrochynskyy 36
1.Svyatoslav Kutsyr 36
4.Maksym Sukharyev 12
4.Oleh Zapototskyy 12

 Print