KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
參賽者以及其成就 :
所有的 -
thanh-tung-nguyen-kai-sei-hun.jpg
照片集錦 (5)
名稱:

Thanh Tung Nguyen

俱樂部:KAI SEI
國家: HUN Hungary

獎章: 銀牌 1x     Bronz 2x

排行榜的位子:
項目 位子
對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 (世界)343.
形比賽 男性 14-15 年份 (世界)255.
位子比賽項目日期分數
3. Evropský pohár mládeže 2010 形比賽 男性 14-15 年份 12.06.2010 12
3. GP Slovakia 2010 形比賽 男性 14-15 年份 18.04.2010 16
2. Ostrava Grand Prix 2008 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 25.10.2008 16
總共:    44

 列印 

最新附加的參賽者:

Nováková | Németh | Vacinová | Čermák | Mann | Trtíková | Doubravský | Lazecký | Polák