KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Clubs and their successes :

Club:

ChampionPeriod: 2017 - 2018

Sum: golden 4x     Silver 4x     Bronz 8x
You can send us logo of this club.

FirstnameLastnamePoints
1.Viktor Vasnetshov 92
2.Mark Volpov 68
3.Sergei Yakimenko 60
4.Denis Baranetshki 48
5.Pavel Budnik 40
5.Alex Buntshev 40
5.Jegor Dzurinsky 40
8.Vyacheslav Balan 21
9.Grigori Mashtaler 20
9.Evgeni Selski 20
9.Kiril Zagumeni 20
9.Maikl Zelenko 20
13.Andrei Dubinchuk 16
13.Dmitri Kuksenok 16
13.Zukhriya Mshenesh 16
16.Olexandra Balan 10
16.Kiril Dzurinsky 10
18.Mikhail Derpak 5
18.Vitali Mikhasik 5

 Print